När privatiserades elmarknaden i Sverige?
Dessa trädde i kraft den 1 januari 1996. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att ett företag sköter elnätet, medan olika företag kan sälja elström. Tidigare leveransavtal har ersatts med nya allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet och elhandel, Nät 95 respektive El 95.

Vem avreglerade kärnkraften?
I maj 1994 beslöt riksdagen att genomföra en avreglering av elmarknaden och skapa fri konkurrens mellan producenter och försäljare av elektrisk kraft. Syftet var att åstadkomma ökad flexibilitet, bättre resursutnyttjande och pressade priser.
Varför privatiserades elmarknaden?
Avregleringen av elmarknaden motiverades med att energibranschen skulle bli effektivare, elen billigare och att valfriheten skulle öka för konsumenterna.
Vem sålde ut elen i Sverige?