Inte som alla andra bilder
och inte AI.

Med mina bilder talar jag ett helt annat språk än vad jag gör med övriga delar av min produktion. Här tillåter jag mig att ta ut svängarna och inte enbart producera ur ett kommersiellt perspektiv utan istället låter jag bilderna få leva sitt eget liv i betraktarens ögon. Självklart kan jag även hjälpa dig att ta de porträtt och produktbilder som du behöver när jag producerar dina trycksaker eller din webb!

Spara

Spara

Spara

Jag tycker för övrigt att det är mycket intressant att den fotografiska bilden idag har tagit tydlig plats, bredvid det som traditionellt har uppfattats som konst. En spännande utveckling – eller hur? All photos © Stefan Axel Larsson 2005-2021. All Rights Reserved. Images may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from Stefan Axel Larsson.

Spara

Spara

Spara

Foto: Douglas Johansson

Spara

Spara